Autobey

Storno poplatky pro dopravní služby

STORNO POPLATKY ÚČTOVANÉ ZA ZRUŠENÍ JEDNODENNÍCH AKCÍ.  ( U objednané dopravy, služeb v délce trvání maximálně jednoho dne:  transfer, polodenní a celodenní pronájem busu, okružní jízda, večerní program, jednodenní výlet).

Při stornu:

nad 24 hodin před objednaném přistavení busu - bez poplatku

24 – 0 hodin  před objednaném přistavení busu  - 100 % ceny nezrealizované dopravy

nedojezd klientů - 100 % ceny nezrealizované dopravy

 

STORNO POPLATKY ÚČTOVANÉ ZA ZRUŠENÍ VÍCEDENNÍ AKCE(délka dopravy na 2 dny a více dnů).

Při stornu:

nad 30 dnů - bez poplatku

30 – 15 dnů - 25% ceny nezrealizované dopravy

14 – 7 dnů -  50% ceny nezrealizované dopravy

Při zrušení objednané dopravy ve lhůtě kratší než 7 dnů před poskytnutím služeb nebo v případě nedojezdu skupiny bude klientovi účtována plná cena za objednané služby.

 

AUTO-BEY, spol. s r.o.

IČO: 61506524, DIČ: CZ61506524

V Praze dne 5.1.2015

 

Významní partneři

Vytvářím objednávku...